Política de contractació Albaestiu 2024

Autorització de la mare/pare/tutor legal

La formalització de la inscripció a través del motor de reserves la pot realitzar únicament la mare/pare/tutor legal de l’infant.

En acceptar aquesta política de contractació:

 • Autoritzo l’infant/els infants que he inscrit a realitzar les colònies en les dates i la modalitat d’activitats seleccionada.
 • Autoritzo que el meu/meva fill/filla pugui ser fotografiat o enregistrat en vídeo durant les colònies i que dites imatges puguin ser utilitzades per Alba Serveis Educatius SLU amb finalitats informatives dirigides als pares i mares dels participants (blog i xarxes socials) o bé amb finalitats publicitàries de les activitats.
 • Autoritzo l’ús de mitjans de transport com l’autocar o equivalent per tal de poder realitzar els desplaçaments corresponents a les activitats organitzades en les colònies. 
També queden autoritzats en següents temes mèdics:
 
 • Que l’infant pugui ser atès per un metge en cas d’accident o malaltia i es puguin prendre les decisions mèdiques per part del corresponent equip mèdic, en cas d’urgència.
 • Que es pugui transportar l’infant en un vehicle privat de l’organització a un centre sanitari, si necessita atenció mèdica, i prèvia indicació de les autoritats sanitàries pertinents (112).
 • Que se li puguin fer les cures pertinents i els primers auxilis a l’infant en cas de ferides lleus, sempre prèvia revisió de la seva fitxa de salut.
 • Què en cas de produir-se qualsevol circumstància anòmala (malaltia o altres) que, a judici de l’equip dirigent de l’activitat, impliqués la necessitat d’abandonar l’activitat per part del/dels meu fill/de la meva filla, em comprometo a recollir-lo/a al lloc de l’estada.

Modalitats de pagament

El pagament de les colònies d’estiu es pot realitzar en dues modalitats diferents:

 • Pagament únic: 100% del preu de l’estada per pagament en línia a través de targeta de crèdit.
 • Pagament fraccionat: 30% en la reserva en línia a través de targeta de crèdit i un pagament per mitjà de transferència o domiciliació abans del 31 de maig del 2024.

Les inscripcions a partir del dia 31 de juny del 2024 només es podran realitzar en la modalitat de pagament únic.

Reserva de plaça

La plaça a les colònies queda reservada en el moment de la inscripció a través del web albacolonies.com i un cop s’ha completat correctament el pagament del 30% o del 100% segons modalitat escollida.

Si la reserva s’ha efectuat correctament rebreu un email de confirmació a l’adreça email que heu indicat. Si no és així, és possible que no s’hagi efectuat correctament la reserva o bé que l’adreça d’email que heu indicat sigui errònia. Per tant, verifiqueu que entreu les dades correctament.

Pèrdua de la reserva

La reserva quedarà anul·lada en el cas de pagaments fraccionats en què no s’hagi efectuat el pagament complet de les colònies abans del 2 de juny del 2024. L’anul·lació per manca de pagament no dóna dret al retorn de la bestreta.

Política de cancel·lació

En cas de cancel·lació de la inscripció:

 • Facturació al client del 15% de l’import total de les colònies reservades, si la cancel·lació de la reserva es produeix abans del dia 3 de maig del 2024.

 • Facturació al client del 30% de l’import total de les colònies reservades si la cancel·lació de la reserva es produeix entre el 4 de maig i el 4 de juny del 2024. 

 • Facturació al client del 80% de l’import de l’import total de les colònies reservades si la cancel·lació de la reserva es produeix es produeix entre el 8 de juny de 2024 i els últims 6 dies abans de l’inici de les colònies.

 • Pèrdua total de l’import lliurat per la reserva en cas de no presentar-se el dia d’inici de les colònies o fer la cancel·lació durants els 6 dies abans del seu inici.

 • En el cas de marxar de les colònies un cop començades aquestes, només es retornarà el 30% del període no gaudit en cas de malaltia i recomanació mèdica de que l’infant torni a casa.

Les cancel·lacions hauran de realitzar-se sempre per escrit mitjançant el correu electrònic albaestiu@albaserveis.com i en dates prèvies a l’inici de l’activitat. Per confirmar la correcta recepció de l’anul·lació és necessari comprovar-ho trucant al telèfon 972 59 05 07.

Sortida/recollida del nen/a

En el cas que no sigui el pare/mare/tutor legal que reculli el nen/nena em comprometo a facilitar a la informació el nom i cognoms de la persona autoritzada per la recollida, el seu DNI i la relació que té amb el nen/nena.

Canvi de dates en les reserves

Una vegada feta la reserva aquesta es podrà canviar de dates, tenint en compte les condicions següents:

 • El canvi de dates es podrà fer sense restriccions fins a 3 setmanes abans de la data de l’activitat.

 • Per realitzar un canvi de data en els 14 dies anteriors a l’activitat caldrà consultar-ho amb l’organització d’Albaestiu per veure les possibilitats i disponibilitat d’altres dates.

 • Si el canvi de dates suposa una alteració greu en l’organització dels grups formats, no es podrà realitzar o bé s’haurà d’abonar l’import proporcional per evitar aquesta alteració.

Canvi en el programa d'activitats

 • La subscripció a les colònies comporta l’acceptació del programa d’activitats de cadascuna d’elles. 
 • Si es desitja canviar el programa d’activitats una vegada feta la reserva és necessari consultar amb l’organització d’Albaestiu per veure les possibilitats i disponibilitat.
 • En el cas que el programa d’activitats escollit no arribi al mínim de participants necessaris, podreu escollir reubicar els vostres fills en qualsevol dels nostres programes actius.
 • Si el canvi de programa d’activitats suposa una alteració greu en l’organització dels grups formats, no es podrà realitzar o bé s’haurà d’abonar l’import proporcional per evitar aquesta alteració.

Modificacions en els programes d'activitats

Els programes d’activitats poden estar subjectes a canvis d’ordre d’activitats, format o continguts per necessitats logístiques, climàtiques o per variacions en el nombre de participants si des de l’organització d’Albaestiu es considera oportú.

Si necessites més informació pots contactar amb nosaltres i resoldrem els teus dubtes

Desplaça cap amunt