Política de contractació Albaestiu

Colònies d'estiu 2022

Modalitats de pagament

El pagament de les colònies d’estiu es pot realitzar en dues modalitats diferents:

 • Pagament únic: 100% del preu de l’estada per pagament en línia a través de targeta de crèdit.
 • Pagament fraccionat: 30% en la reserva en línia a través de targeta de crèdit i un pagament per mitjà de transferència o domiciliació abans del 5 de juny del 2022.

Les inscripcions a partir del dia 5 de juny del 2022 només es podran realitzar en la modalitat de pagament únic.

Reserva de plaça

La plaça a les colònies queda reservada en el moment de la inscripció a través del web albacolonies.com i un cop s’ha completat correctament el pagament del 30% o del 100% segons modalitat escollida.

Si la reserva s’ha efectuat correctament rebreu un email de confirmació a l’adreça email que heu indicat. Si no és així, és possible que no s’hagi efectuat correctament la reserva o bé que l’adreça d’email que heu indicat sigui errònia. Per tant, verifiqueu que entreu les dades correctament.

Pèrdua de la reserva

La reserva quedarà anul·lada en el cas de pagaments fraccionats en què no s’hagi efectuat el pagament complet de les colònies abans del 5 de juny del 2022. L’anul·lació per manca de pagament no dóna dret al retorn de la bestreta.

Condicions particulars d'anul·lació

En cas d’anul·lació de la inscripció:

 • Devolució del 90% de l’import de la bestreta, si la cancel·lació es produeix abans del dia 15 de maig del 2022.
 • Devolució del 50% del pagament, si s’ha completat el pagament de les colònies i la cancel·lació de la inscripció es produeix abans del dia 12 de juny del 2022.
 • Devolució del 20% de l’import, si l’anul·lació es produeix durant els últims 6 dies abans de la data de l’activitat.
 • Pèrdua total de l’import en cas de no presentar-se el dia de l’activitat.

En cas de causes de força major justificades que impossibilitin el client de realitzar l’activitat es procurarà una data diferent o es retornarà el 80% de l’import.

Les anul·lacions hauran de realitzar-se sempre per escrit mitjançant el correu electrònic albaestiu@albaserveis.com i en dates prèvies a l’inici de l’activitat. Per confirmar la correcta recepció de l’anul·lació és necessari comprovar-ho trucant al telèfon 972 59 05 07.

Drets d'imatge

En acceptar aquesta política de contractació autoritzo que el meu/meva fill/filla pugui ser fotografiat o enregistrat en vídeo durant les colònies i que dites imatges puguin ser utilitzades per Alba Serveis Educatius SLU amb finalitats informatives dirigides als pares i mares dels participants (blog i xarxes socials) o bé amb finalitats publicitàries de les activitats.

Mitjans de transport

Autoritzo també l’ús de mitjans de transport com l’autocar o equivalent per tal de poder realitzar els desplaçaments corresponents a les activitats organitzades en les colònies, així com autoritzo el personal d’Alba Serveis a traslladar amb vehicles privats al meu fill/a al centre mèdic corresponent en cas d’accident lleu. 

Canvi de dates en les reserves

Una vegada feta la reserva aquesta es podrà canviar de dates, tenint en compte les condicions següents:

 • El canvi de dates es podrà fer sense restriccions fins a 3 setmanes abans de la data de l’activitat.
 • Per realitzar un canvi de data en els 14 dies anteriors a l’activitat caldrà consultar-ho amb l’organització d’Albaestiu per veure les possibilitats i disponibilitat d’altres dates.
 • Si el canvi de dates suposa una alteració greu en l’organització dels grups formats, no es podrà realitzar o bé s’haurà d’abonar l’import proporcional per evitar aquesta alteració.

Canvi en el programa d'activitats

 • La subscripció a les colònies comporta l’acceptació del programa d’activitats de cadascuna d’elles. 
 • Si es desitja canviar el programa d’activitats una vegada feta la reserva és necessari consultar amb l’organització d’Albaestiu per veure les possibilitats i disponibilitat.
 • En el cas que el programa d’activitats escollit no arribi al mínim de participants necessaris, podreu escollir reubicar els vostres fills en qualsevol dels nostres programes actius.
 • Si el canvi de programa d’activitats suposa una alteració greu en l’organització dels grups formats, no es podrà realitzar o bé s’haurà d’abonar l’import proporcional per evitar aquesta alteració.

Modificacions en els programes d'activitats

Els programes d’activitats poden estar subjectes a canvis d’ordre d’activitats, format o continguts per necessitats logístiques, climàtiques o per variacions en el nombre de participants si des de l’organització d’Albaestiu es considera oportú.

Si necessites més informació pots contactar amb nosaltres i resoldrem els teus dubtes