Projecte Educatiu

T'omplim la motxilla de valors


La nostra raó de ser és ajudar a incorporar valors essencials a través d’experiències vivencials d’un mateix, dels altres i de la natura. Aquestes vivències ens acompanyaran al llarg de la nostra vida, afavorint el desenvolupament d’una manera més saludable, creativa i feliç.

Des del Departament Educatiu d’Albacolònies, format per professionals del món pedagògic, desenvolupem programes de colònies escolars preveuen tant els aspectes conceptuals, com els de procediment i actitud, que faciliten la construcció d’aprenentatges significatius i funcionals per als nois i noies. 

Els objectius i continguts de les activitats dels programes de colònies escolars s’adapten a l’edat, a les característiques i al marc curricular de cada grup escolar que ens visita. Entenem que l’educació en el lleure és un espai educatiu necessari per a la formació personal, intel·lectual i cultural dels infants. 

A cada una de les nostres cases de colònies, situades en zones de gran riquesa natural i cultural, s’ha creat un clima favorable i ple d’estímuls que facilita la motivació i l’experiència lúdica de les activitats, per aprendre i gaudir a la vegada en un entorn de convivència, natura i salut.

Colònies d'Aventura

 • Treball en equip
 • Esperit de superació
 • Determinació
 • Valoració de l’esforç
 • Autonomia
 • Respecte del ritme personal
 • Autoestima

Colònies de Volcans

 • Respecte per l’entorn natural
 • Experimentació científica
 • Coneixement de la natura
 • Treball en equip
 • Anàlisi crític
 • Innovació
 • Autoestima

Colònies de Medieval

 • Interès pel patrimoni
 • Superació de reptes
 • Cooperació 
 • Respecte i estima per les capacitats de cadascú
 • Recerca de la pròpia felicitat
 • Autoestima

Colònies de Prehistòria

 • Comprensió del passat
 • Interpretació del present
 • Valor del patrimoni històric
 • Treball en equip
 • Experimentació
 • Potenciació de la imaginació
 • Autoestima

Colònies de Granja

 • Respecte cap a natura
 • Respecte cap als animals
 • Responsabilitat
 • Establiment de vincles
 • Superació de pors
 • Estima dels recursos naturals
 • Autoestima

Colònies d'Ecologia

 • Empatia i solidaritat
 • Sostenibilitat 
 • Reflexió sobre els actes propis
 • Desenvolupament de nous interessos
 • Anàlisi crític de la societat
 • Autoestima

Colònies d'Arts Escèniques

 • Expressió de sentiments i idees
 • Superació d’inhibicions
 • Foment de la creativitat
 • Autoconeixement
 • Valoració de les capacitats pròpies i dels altres
 • Autoestima

Colònies de Fantasia

 • Creativitat
 • Riquesa expressiva
 • Respecte i cura de la natura
 • Experimentació
 • Empatia
 • Cooperació
 • Autoestima

Objectius del projecte

E. Infantil

 • Contribuïm al desenvolupament emocional, afectiu, físic i motor, social i cognitiu dels infants
 • Proporcionem un clima i entorn de confiança on es sentin acollits i tinguin experiències significatives
 • Afavorim el creixement personal dels infants ajundant-los a tenir una imatge positiva i equilibrada d’ells mateixos
 • Acompanyem en el descobriment de l’entorn i d’ells mateixos
 • Potenciem l’experimentació en la manera de relacionar-se i de comunicar-se amb altres persones per mitjà de diferents llenguatges
 • Establim i cluidem els vincles i relacions amb pautes de convivència, de relació i de respecte des del principi de no-discriminació

Primària

 • Descobrim els valors de l’experiència de la convivència
 • Posem en valor el treball individual i col·lectiu
 • Desenvolupem la curiositat, el plaer per aprendre junts, la iniciativa, el sentit crític i la creativitat
 • Acompanyem en la gestió positiva dels conflictes
 • Afavorim l’autonomia i l’autoestima personal per elaborar una imatge positiva i equilibrada d’un mateix
 • Apropem a l’entorn natural, social i cultural més proper
 • Fomentem relacions sanes afectives i respectuoses en tots els àmbits de la personalitat i en la manera de relacionar-se amb un mateix i amb els altres

Secundària

 • Compartim el valor del diàleg, de la cooperació, de la solidaritat i del respecte
 • Afavorim hàbits de treball individual i cooperatiu
 • Ajudem a madurar les capacitats afectives amb un mateix i amb els altres
 • Despertem l’esperit emprenedor i la confiança en si mateix, el sentit crític i la iniciativa 
 • Contribuïm a tenir hàbits socials relacionats amb la salut, el consum i el medi ambient, i contribuir a la seva conservació i millora
 • Acompanyem en l’acceptació del propi cos i el dels altres en tota la seva diversitat
 • Facilitem la pràctica de l’activitat física i l’esport a la vida quotidiana per afavorir la salut global de l’individu

Si necessites més informació pots contactar amb nosaltres i resoldrem els teus dubtes

Desplaça cap amunt