Unes colònies d’estiu amb totes les garanties. Mesures Albaestiu 2020

Mesures d’higiene, seguretat i prevenció de la Covid-19 durant les colònies Albaestiu 2020

A Albaestiu estem compromesos a oferir-vos unes colònies d’estiu amb totes les garanties de seguretat. Aplicarem totes les mesures, recomanacions i protocols de prevenció establerts per les autoritats. Tot això sense perdre l’essència de les colònies ni els valors que reforcem durant l’estada, com la cooperació i l’empatia, que aquest any han près més importància que mai.

Hem inclòs en els nostres protocols tots els requeriments publicats en el Decret 267/2016, referent a la realització d’activitats de lleure per a infants i joves. Les colònies d’estiu podran iniciar-se a la fase 3 a Catalunya. Si tot segueix el seu curs positiu, a Girona i a Tarragona hi entrarem el 15 de juny, i a Barcelona i Lleida el 22 de juny. En aquest sentit, les colònies Albaestiu, amb inici de la primera setmana de colònies el dia 28 de juny, es podran dur a terme.

A continuació volem compartir amb vosaltres les mesures d’higiene i seguretat que aplicarem dia a dia durant les colònies Albaestiu 2020 a Mas Gircós. La salut de les vostres filles i fills és la nostra prioritat absoluta.

Acollida
 • Les famílies arribaran al pàrquing i acompanyaran els infants a fer el check-in de les colònies en un espai ampli habilitat amb aquesta finalitat.
 • L’acollida es farà de manera escalonada per grups d’edat per assegurar la distància de seguretat i evitar aglomeracions.
 • El dia d’arribada es prendrà la temperatura a totes i a tots els participants.
 • *Aquestes mesures són aplicables també pel dia de recollida.
Distribució
 • Els infants s’organitzaran en grups de convivència de 10 persones amb un monitor/a referent que estarà amb aquest grup durant tots els dies de colònies.
 • A banda del monitor/a referent, cada grup de convivència tindrà un/a responsable de d’higiene i neteja, que vetllarà perquè es compleixin tots els protocols establerts.
 • Els integrants del grup de convivència mantindran, sempre que sigui possible, la distància física de 2 metres entre ells (activitats, àpats i descans) i, en els casos on no sigui possible, faran servir mascaretes.
 • En cas de detecció d’una simptomatologia compatible amb el Coronavirus, es portarà a terme un aïllament immediat i es prendran les mesures adients recollides al Decret 267/2020.
 • Els grups de convivència permetran que en cas de detecció d’una simptomatologia compatible amb el Coronavirus, es pugui fer una traçabilitat àgil de possibles contactes.
Matí
 • Control de la temperatura corporal dels participants.
 • Rentat de mans en aixecar-se, abans d’entrar a esmorzar i després d’esmorzar.
 • Manteniment de les distàncies de seguretat o ús de la mascareta (si no és possible mantenir aquesta distància) en les activitats del matí.
 • Rentat de mans durant l’activitat si hem de fer servir materials.
 • Rentat de mans en acabar l’activitat i abans d’anar a dinar i després de dinar.
Tarda
 • Rentat mans abans de començar l’activitat de la tarda.
 • Manteniment de les distàncies de seguretat o ús de la mascareta (si no és possible mantenir aquesta distància) en les activitats de la tarda.
 • Rentat de mans durant l’activitat si hem de fer servir materials.
 • Rentat de mans en acabar l’activitat, abans d’anar a sopar i després de sopar.
Àpats
 • Cada grup de convivència tindrà una àrea de menjador assignada, i el seu monitor/a referent els servirà el menjar en plats individuals.
 • L’equip de cuina portarà guants i mascareta a l’hora de cuinar.
 • Els monitors/es encarregats de servir el menjar ho faran amb guants i mascareta.
 • Rentat de mans abans i després de cada àpat.
 • Manteniment de les distàncies de seguretat entre comensals durant els àpats.
 • Només el personal de cuina podrà entrar a les dependències de la cuina.
Piscina
 • Per a la piscina es seguirà la normativa vigent inclosa en el Real Decret 742/2013.
 • El material aquàtic (en cas d’haver-n’hi) es desinfectarà diàriament.
 • Els/les participants que necessitin braçals per nadar, els hauran de portar de casa pel seu ús individual.
Nit
 • Rentat de mans abans de començar l’activitat de nit.
 • Manteniment de les distàncies de seguretat o ús de la mascareta (si no és possible mantenir aquesta distància) en les activitats nocturnes.
 • Rentat de mans mans durant l’activitat si hem de fer servir materials.
 • Rentat de mans en acabar l’activitat i abans d´anar a dormir.
 • Utilitzarem habitacions de més capacitat per a un nombre reduït de participants.
 • Sempre hi haurà una distància mínima de 2 metres entre cap i cap a l’hora de dormir.
 • La roba de llit (llençol de sota, funda de coixí i sac de dormir) el portarà cada participant de cada.
Informació general
 • El rentat de mans es farà de manera sistemàtica amb aigua i sabó o amb solucions hidroalcohòliques, que estaran a disposició a la casa, tant en espais interiors com exteriors.
 • L’equip de monitors/es portarà en tot moment solució hidroalcohòilica per si fossin necessàries aplicacions addicionals, així com guants i mascaretes extres d’ús individual per si fos necessari.
 • Tindrem en compte la normativa vigent sobre l’ús de mascaretes que serà obligatori en:
  1. El transport
  2. Els moments en els que no sigui possible mantenir la distància física recomanada.
  3. Personal distint a l’equip dirigent quan entri en contacte amb els grups (amb o sense distància física recomanada).
  *Per la resta de supòsits, no es necessari l’ús de mascaretes.
 • En tots els casos que es parla de l’ús de mascareta, s’ha d’entendre mascareta higiènica reutilitzable. En el cas dels infants participants, l’han de dur ells/elles des de casa.
 • Es mantindrà el distanciament físic recomanat de 2 metres entre totes les persones a les instal·lacions de la casa en tots els moments que sigui possible. Per tal de seguir aquesta recomanació de prevenció, s’organitzaran els espais per realitzar les activitats, el menjador, els banys i les habitacions per poder garantir aquest distanciament.
 • Hi haurà, com a mínim, una persona responsable de prevenció i higiene per a cada activitat, que estarà present durant tot el desenvolupament de l’activitat, garantint les mesures de seguretat.
 • El material utilitzat a les activitats de les colònies que ho requereixin, seran desinfectats després de cada ús.
 • La casa de colònies complirà amb les mesures d’higiene protocol·litzades, tals com la ventilació de les instal·lacions interiors de casa, la neteja i desinfecció d’espais diària i la neteja i desinfecció dels menjadors després de cada àpat.
 • Hem reduït el nombre de participants màxim per setmana per tal d’assegurar espais de convivència amplis.
 • Durant el dia els dormitoris romandran tancats sota control dels monitors/es. A la nit els/les participants només podran entrar al seu dormitori.
 • Tot l’equip humà d’Albaestiu rebrà una formació específica certificada sobre les mesures i protocols sanitaris, per garantir la seguretat i benestar de totes les persones que compartiran les colònies d’estiu.
Qui pot participar en les colònies d’estiu 2020?
 • Podran participar-hi nens/es i joves entre 7 i 17 anys (ambdós inclosos) que compleixin els següents requisits per a preservar la salut del conjunt dels participants i de l´equip de les cases de colònies:
 • Absència de malaltia i de simptomatologia compatible amb la COVID-19 (febre, tos, dificultat respiratòria, malestar, diarrea…) o amb qualsevol altre quadre infecciós.
 • No hagin tingut contacte estret o convivint amb una persona amb positiu de covid-19 confirmat o amb simptomatologia compatible en els 14 dies anteriors.
 • Calendari vacunal actualitzat (exceptuant vacunacions posposades pel període de confinament). En el cas d’infants no vacunats o infants amb el calendari pendent d’actualització, caldrà garantir un interval mínim de 15 dies entre la vacunació i l’inici de l’activitat.
 • En nens/es o joves amb patologies prèvies de base caldrà que siguin valorats pels serveis mèdics de manera individual la idoneïtat de participar en determinats tipus d’activitats, donat que són població de major risc enfront de la COVID-19.El pare, mare o tutor/a legal haurà de signar una declaració responsable que el nen/a i/o joves participants en les colònies reuneixen els requisits de salut abans esmentats i de coneixement del context de pandèmia actual i les circumstàncies i risc que comporta.

 

Podeu descarregar-vos la infografia amb les mesures de seguretat clicant a aquest enllaç.

També us fem extensius els documents oficials per part de la Generalitat sobre els protocols que seguiran les colònies d’estiu 2020:

Per a qualsevol dubte o consulta al respecte, restem a la vostra completa disposició a través del correu info@albaserveis.com.

L’equip d’Albaestiu

Desplaça cap amunt