Recursos pedagògics per a les colònies escolars

Nous quaderns de camp de Prehistòria i Volcans en català i en anglès

Per a les colònies de Volcans a la Garrotxa i les colònies de Prehistòria al Pla de l’Estany, posem a disposició de l’alumnat un quadern de camp on podran posar en pràctica tots els coneixements relacionats amb les colònies, ja sigui abans, durant l’estada, o un cop finalitzada.

També us entreguem un dossier de suport als docents, que pretén ser una guia per als qui properament vindreu amb el vostre alumnat de colònies. En aquest dossier trobareu desglossats els continguts de les activitats que farem al llarg de l’estada, per a què pugueu començar a treballar-los a l’aula si així ho preferiu.

Durant les colònies, els infants i els joves adquiriran nous aprenentatges a través del joc, de l’experiència vivencial i del treball en equip.

Also in English!
El valor pedagògic de les colònies
  • Compartim el valor del diàleg, de la cooperació, de la solidaritat i del respecte
  • Afavorim hàbits de treball individual i de treball en equip
  • Ajudem a madurar les capacitats afectives amb un mateix i amb els altres
  • Despertem l’esperit emprenedor i la confiança en si mateix, el sentit crític i la iniciativa
  • Contribuïm a tenir hàbits socials relacionats amb la salut, el consum i el medi ambient, i contribuir a la seva conservació i millora

Aquí trobareu tota la informació sobre les mesures d’higiene i seguretat de les colònies escolars. 

Omplim la motxilla de valors amb totes les garanties!

Desplaça cap amunt