Pla d’actuació en relació a les colònies i sortides escolars 2020-21. #ColòniesSegures

Atesa la gran importància de les colònies i de les sortides escolars en la formació dels nostres infants i adolescents, es considera molt convenient que es puguin continuar realitzant durant el curs escolar 2020-21 amb un Pla d’actuació específic que us fem extensiu en aquest post. 

El document del Pla d’actuació per al curs 2020-21 per a centres educatius en el marc de la pandèmia per Covid-19 estableix que els centres poden dur a terme les activitats previstes en la seva programació anual pel que fa sortides i colònies escolars. 

Aquesta setmana el PROCICAT ha aprovat les especificacions sobre com realitzar les activitats extraescolars, les colònies i les sortides escolars

A partir del punt 5 (pàgina 8 de 16) trobareu tota la informació relacionada amb els protocols de les colònies i sortides escolars: organització dels grups, dels espais, fluxos, ús de mascaretes, altres mesures de prevenció, gestió de casos, pla d’higiene i indicacions per a l’equip docent.

Les colònies i sortides d’un dia s’organitzaran en grups constants de convivència que seran coincidents amb els grups de convivència estable definits per l’activitat lectiva i tindran un o varis monitors que interactuaran amb el grup de manera transversal al llarg de tota l’activitat. Cada grup estable disposarà d’un espai diferenciat per activitat. Només s’admetrà la presència de més d’un grup estable en un mateix espai quan aquest tingui una dimensió suficient com per mantenir distància física de seguretat entre els diferents grups, sense risc de contacte, amb una senyalització barrera física visualment identificable. Sempre que sigui possible, les activitats tindran lloc a l’aire lliure.

Confiem que l’actuació ajudarà als centres i a les famílies a eliminar possibles dubtes o inquietuts i que els alumnes enguany puguin gaudir de les colònies, que, com a lleure educatiu que són, constitueixen un element d’impacte molt positiu en el desenvolupament cognitiu i social dels infants i adolescents.

Podeu descarregar-vos aquí el Pla sectorial d’especificacions en relació amb les activitats extraescolars i les colònies i sortides escolars. 

De la mateixa manera que l’escola és un entorn segur les cases de colònies on fareu les vostres sortides també ho seran. Per a qualsevol consulta al respecte, no dubteu en contactar-nos al 972 59 05 07 o a info@albaserveis.com.

 

 

Desplaça cap amunt