Família, escola i lleure: tres pilars d’aprenentatge complementaris

Hi ha un famós proverbi africà que diu: “Per educar a un infant cal tota la tribu”. I és que els infants i joves estan envoltats de molts i diversos agents educatius que ajuden al seu creixement i desenvolupament de forma col·lectiva i integral. 

La família

És l’entorn més immediat de l’infant, amb la qual comparteix la seva intimitat i quotidianitat. És el primer agent amb qui té contacte i amb qui socialitza, i l’espai humà amb la influència més forta sobre la persona, tant si la família hi és molt present,  com si ho és de forma regular o si es tracta d’una família més aviat absent. 

L’escola

És l’espai educatiu on s’adquireixen els aprenentatges regulats. A l’escola se socialitza per primer cop amb altres iguals, es coneixen referents adults diferents dels de la família i els nens i nenes comencen a desenvolupar-se com a persones i com a individus dins la societat. 

Educació en el lleure

Son totes aquelles activitats d’educació que tenen com a finalitat aprendre i adquirir valors, competències i habilitats, fent protagonistes als infants i joves de la seva pròpia vida i participatius socialment fora de l’àmbit escolar i familiar.

Quina diferència hi ha entre temps lliure i temps de lleure?

Amb només una lletra de diferència, les dues paraules tenen un significat ben diferent. El temps lliure és un temps de joc i d’esbarjo, en què els infants i joves investiguen i aprenen sense estar acompanyats per uns referents adults amb una intenció educativa. En canvi, el temps de lleure és un espai socioeducatiu on es desenvolupen activitats i iniciatives, que es duen a terme per experimentar i aprendre valors, habilitats i un llarg etcètera. 

El temps de lleure a l’escola

Actualment, el lleure també té coses a dir als espais d’educació no formal en horaris extracurriculars, com ara l’espai del migdia o les activitats de la tarda. A l’escola alguns infants gaudeixen del mateix temps d’educació formal curricular que d’educació en el lleure en l’horari escolar, i, a més, també tenen accés a activitats extraescolars fora de l’escola, com les colònies escolars, les colònies d’estiu o els campaments per a esplais i agrupaments escoltes.

Quina és la relació entre lleure, família i escola?

Des de fa uns anys, l’escola ha esdevingut un espai que reuneix aquests tres agents educatius, mitjançant la gestió dels espais de lleure per part de les AFA (Associació de Famílies d’Alumnes). La participació de les famílies en l’entorn escolar pot ser molt estreta, i  permet participar els pares i mares de manera molt activa en un projecte educatiu transversal, on comparteixen espai l’escola, la família i el lleure.

Des d’Albacolònies també organitzem colònies escolars per a les AFA, amb tots els requisits necessaris com un monitoratge molt experimentat i format durant les 24 hores i un programa d’activitats a mida segons les necessitats de cada grup.

Una educació genuïna és la suma de totes aquestes parts, i estimem enormement la nostra feina per aportar el nostre granet de sorra per assolir un creixement feliç i saludable dels infants i joves, així com per crear un futur millor per a ells en tots els sentits.

Desplaça cap amunt