Criteris de represa del lleure educatiu durant el curs escolar 2020-21

Les activitats de lleure que es realitzen durant el curs escolar continuaran sent, com ho han estat durant l’estiu, unes activitats segures i fins i tot protectores en front la pandèmia

Les activitats d’educació en el lleure en què participen persones menors de 18 anys són una eina educativa de primer ordre i una gran oportunitat perquè nens, nenes i adolescents gaudeixin d’un lleure de qualitat amb transmissió de valors positius que els ajuden a crèixer.

L’educació en el lleure té dos vessants, el de les activitats d’estiu i el de les activitats que es realitzen durant el curs escolar. El seu valor educatiu i social fa que sigui molt convenient poder realitzar-les al llarg de tot l’any.

L’actual situació de pandèmia ens obliga a adoptar una sèrie de mesures excepcionals per garantir que les activitats de lleure continuïn sent segures més enllà de l’estiu, per la qual cosa la Direcció General de Joventut estableix en un document les pautes que han de permetre aconseguir-ho. En qualsevol cas, les mesures de prevenció establertes s’aniran adaptant a les resolucions, instruccions i criteris que acordin les autoritats en relació amb la situació epidemiològica territorial.

El document es basa en els següents elements:

  • Aquestes activitats es realitzen amb la funció social i el rigor propis de qualsevol activitat professional. En conseqüència, tant si les persones que les duen a terme estan remunerades com si són voluntàries, tenen la consideració d’una activitat laboral/professional.
  • La formació dels grups s’articula s’articula de manera similar a l’ensenyament reglat, on els participants s’organitzen en grups estables. Això té l’efecte càpsula o bombolla, que contribueix a la seva seguretat i permet una bona traçabilitat en cas de contagi.
  • Es prenen com a elements referencials els protocols que es van aprovar per a les activitats de lleure educatiu d’estiu i que han demostrat la seva eficàcia, però ajustant-los a la realitat de les activitats que es realitzen durant el curs escolar.

Trobareu tota la informació detallada al web oficial del Departament de Joventut de la Generalitat.

Per a qualsevol consulta no dubteu en contactar-nos al 972 59 05 07 o a info@albaserveis.com.

Desplaça cap amunt