Com solucionar un conflicte escolar? Protocol i passos

Els conflictes a l’escola són habitualment provocats per conductes contràries a les normes de convivència del centre. Es tracta, majoritàriament, de conductes disruptives a l’aula i situacions de conflicte interpersonal.

És molt important sensibilitzar a tot el centre educatiu  en la necessitat i el compromís de, davant els conflictes, implementar estratègies de gestió i resolució positiva dels conflictes.

Com en qualsevol espai educatiu, la previsió pot ajudar a reduir el nombre de conflictes i la seva intensitat. Per això us proposem un parell d’idees preventives:

  1. Crear un “Pla d’hàbits” on es recullen els hàbits que es consideren prioritaris per anar assolint al llarg de l’escolaritat, i que afavoreixen conductes amables i respectuoses a l’hora de compartir el temps i l’espai de l’escola.
  2. Crear un “Pla de convivència” al centre escolar i treballar l’educació emocional en tots els nivells educatius, amb actuacions programades i permanents. El diàleg, l’autoregulació i el respecte vers l’altre són les eines principals per a aconseguir una bona convivència.

Què és el Pla de convivència?

El Pla de Convivència Escolar és el document del centre educatiu en el qual apareixen establerts i regulats tots els aspectes relacionats amb la convivència que realitzen tots els agents que intervenen en un procés educatiu: professorat, personal d’administració i serveis, alumnes i famílies… Aquest Pla ha d’incorporar-se al Pla Anual de Centre (PAC).

La convivència escolar és un dels aspectes fonamentals dins dels principis de l’educació, ja que serà el motor principal del procés de socialització dels alumnes. Regular aquesta qüestió es planteja necessària per a potenciar la seva millora i correcte desenvolupament amb l’objectiu d’aconseguir un projecte de convivència basat en valors com l’empatia, l’afecte, el respecte, la igualtat i la tolerància.

Mediació escolar i resolució de conflictes

El procés de mediació escolar consisteix  a solucionar els conflictes amb el suport d’una tercera persona neutral i independent: el mediador. Aquests processos permeten, especialment a l’etapa de Secundària, desenvolupar un ambient escolar més relaxat i productiu, fomentar la capacitat de diàleg, millorar les habilitats comunicatives (sobretot l’escolta activa), prevenir la violència i introduir l’educació per la pau.

Una comunitat educativa formada en mediació escolar pot ajudar a la resolució dels conflictes de manera positiva i incidir de manera molt profunda en els desenvolupament personal de tots els integrants de l’escola.

Passos per resoldre un conflicte escolar

  1. Definir el conflicte i valorar la seva gravetat.
  2. Ajudar l’alumne a prendre consciència de la seva percepció, i de la posició i actitud que està prenent mitjançant l’escolta activa i l’empatia.
  3. Arribar a un consens i  determinar les normes de convivència futures per evitar un nou conflicte.
  4. Portar a terme les accions consensuades.

Quin és el paper de les colònies escolars en la prevenció de conflictes?

A les nostres cases de colònies vinculem les estades educatives a valors com el respecte, la convivència i l’empatia, imprescindibles d’incorporar per tal d’evitar conflictes i de combatre l’assetjament escolar. 

Els programes d’activitats de colònies escolars que desenvolupem subratllen aspectes socials del grup i busquen la cohesió i establiment de vincles sans entre els alumnes i també amb els mestres.

Desplaça cap amunt