8 accions de sostenibilitat que podem fer a l’escola

L’educació per la sostenibilitat impregna tots els àmbits de l’escola. No es tracta d’impartir un taller sobre medi ambient o d’estudiar el tema a la classe de ciències. Ha de formar part del dia a dia i de la manera de fer del centre, i no només dels mestres i dels alumnes, sinó també de la resta del personal de l’escola. Ha de comptar, a més, amb la col·laboració de les famílies.

A continuació us proposem 8 accions de sostenibilitat per dur a terme a l’escola i procurar tots junts pel nostre medi i planeta:

1. Revisar el consum a l’escola

A vegades, per desconeixença no fem servir materials alternatius als coneguts o als més comercials, i podem contribuir a un model més sostenible si canviem els nostres hàbits de consum a l’escola a tots els nivells: material escolar, menjador, lavabos…, reduint el consum de plàstic, fent ús de paper reciclat i afavorint un nou model ecològic a l’escola. També estaria en aquesta categoria el consum de recursos energètics com l’aigua i l’electricitat.

 

2. Minimitzar l’impacte mediambiental dels nostres residus

La normativa europea, estatal i catalana estableix la jerarquia de prioritats a aplicar en les polítiques sobre gestió de residus. En aquesta jerarquia, la prevenció ocupa clarament el primer lloc a l’hora d’actuar. Hi ha dos tipus de prevenció de residus: la quantitativa, que fa referència a la reducció en pes, volum o nombre d’unitats, i la qualitativa, que persegueix reduir determinats tipus de residus considerats perillosos o que plantegen determinats problemes.

 

3. Gestionar els nostres residus de manera sostenible

Després de reduir, el més important és reutilitzar. Moltes vegades, per hàbits de consum o per comoditat, no som conscients de tota la vida útil d’alguns materials i els menyspreem després del primer ús. Una actitud sostenible és aquella de reutilitzar donant nous usos i/o buscant noves maneres de consumir el mateix. Sabies que cada any arriben a les mars i oceans vuit milions de tones de plàstic? És a dir, 800 vegades el pes de la Torre Eiffel!

La inspiradora història de Boyan Slat: Boyan Slat és un jove holandès que als seus 16 anys va començar a somiar amb netejar el plàstic dels oceans. Amb el seu treball i esforç ha posat en marxa el projecte ‘‘The Ocean Cleanup’’, una eina que serveix per a recopilar el plàstic i els residus en suspensió que embruten els oceans i danyen als éssers vius. Ell, al costat de molts altres joves, és un gran exemple per a tota la comunitat educativa. La seva història ens ajuda a ser més conscients que tots podem canviar la situació, sense que importi la nostra edat.

 

4. Reciclar

Quan ja no podem aprofitar més els materials, és el moment de reciclar-los perquè puguin ser materia prima per un altre producte. És important que tothom pugui reciclar en el mateix espai que ocupa a l’escola: aules, sala de mestres, despatxos, etc., ja que ha de ser un gest quotidià i familiar. 

  • Blau per al paper que ja no es pot reciclar i el cartó.
  • Groc per als envasos metàl·lics, brics i envasos de plàstic.
  • Marró és per a l’orgànic i els residus biodegradables.
  • Podeu instal·lar un contenidor per a tòners d’impressora i un altre per a les piles.
  • Restes: en ell aniran tots els residus que no es puguin classificar en els anteriors.
  • Roba: podeu demanar un contenidor on es pugui dipositar roba que ja no es faci servir i a la qual es pugui donar més usos.

5. Organitzar i/o participar en activitats al voltant de la sostenibilitat

Com, per exemple, participar en la Setmana europea de la prevenció de residus, visites a plantes de reciclatge properes a l’escola, proposar jornades de sostenibilitat al centre, etc.

6. Crear una Comissió Sostenible

Dins del centre, és una gran idea crear una Comissió Sostenible que faci el diagnòstic, planificació, acció i avaluació dels canvis en hàbits i conductes: què s’ha de fer l’escola per tal d’afavorir una actitud més sostenible i/o entrar a formar part d’alguna xarxa d’escoles que treballen en la mateixa línia. Per a més informació podeu consultar l’espai de Gencat dedicat a l’Educació per a la sostenibilitat.

7. Afavorir espais de reflexió al voltant de la sostenibilitat i l’ecologia cada dia a l’escola

 I no només de manera puntual. L’única manera de què pugui haver-hi un canvi real és que cada un dels integrants de la comunitat educativa es prengui la responsabilitat de ser “agent educatiu” d’un canvi envers un model energètic i d’un consum més sostenible.

 

8. Oferir espais de formació a les famílies

Oferir espais de formació a les famílies és imprescindible per anar més enllà de l’escola en l’aplicació de nous hàbits sostenibles i traslladar totes aquestes mesures i accions a les llars dels alumnes. Aquí podeu consultar el cas d’èxit del projecte Famílies ”Des-plastificades”.

 

Desplaça cap amunt